Dar apie stichijų žmones

Ugnies stichijos žmonės gali būti labai kūrybingi, idėjiški, impulsyvūs ir greitai užsidegantys. Deja tas užsidegimas gali greitai praeiti, o pažadai taip ir likti neįvykdyti. Tačiau pasižadėjimo akimirką šie žmonės greičiausiai šventai tiki, kad viską padarys, nes tiesiog be galo pasitiki savimi ir sunkiai geba įvertinti realias savo galimybes. Išlavinę savo įgūdžius jie gali tapti puikiais vadovais, lyderiais ar kūrėjais, sugebėti prisiimti didžiules atsakomybes ir uždegti kitus.

Ugnies stichiją atitinka tokių kultūrų kaip Ispanija, Italija, Graikija mentalitetai, įvairios pietų šalys. Žmonės čia ūmūs ir karštakošiai.

Žemės stichijos žmonės ne tik labai praktiški, bet taip pat gali patikimai vykdyti prisiimtas užduotis, šiuo atžvilgiu jie yra ugnies žmonių priešingybės. Nuo ugnies žmonių jie dar skiriasi tuo, kad yra lėto būdo, kai tuo tarpu ugnies žmonės ypatingai greito ir nekantraus būdo. Žemės žmogus gerai suvokia vertybes, yra kantrus, viską pasveriantis, neskuba, vertina išmintį. Tačiau jeigu jis pasiduoda tinginystei iš to gimsta visos ydos: gašlumas, pilvapenystė, materialaus gerbūvio siekimas bet kokia kaina, vangumas, sustabarėjimas, bukas užsispyrimas.

Sunku pasakyti, kokios valstybės atitiktų žemės stichiją. Galbūt tai tos valstybės, kuriose daug kalnų.

Oro stichijos žmonės atsipūtę, neutralūs, net kažkiek moksliški, linkę mokytis, į logiką ir protą, daug juda, keliauja, bendrauja. Tiesa, jų žinojimas, kaip ir bendravimas, gali būti kiek paviršutinis, stokojantis šiltų jausmų. Jie visada nori išlikti neutralūs ir tas iš dalies yra gerai. Oro žmonės viskuo domisi, viską nori sužinoti, iš prigimties yra žingeidūs ir smalsūs, todėl bendrauja su įvairiais žmonėmis, mezga skirtingas pažintis.

Vandens stichijos žmonės jautrūs, jausmingi, emocingi, gali labai gerai įsijausti į kitą, empatiški, todėl gali būti labai gerais menininkais, poetais, aktoriais. Taip pat jūreiviais ir svajotojais, romantikais. Jausmai yra stipriausia ir kartu silpniausia jų pusė. Juos gali kankinti nuoskaudos, gilios baimės, jie gali būti per daug subjektyvus, priešingai nuo oro žmonių objektyvumo ir neutralumo. Iš kitų jie taip pat ieško pastiprinimo ir užuojautos.

Parašykite komentarą