Niujorko stogai

Aukštai aukštai kyla stogai Niujorko ir stikliniai dangoraižiai tarytum kokie aštrūs peiliai spindi saulės šviesoje. Cigarai smilksta ponų kepurėse, rūksta dūmai aukštyn į padanges ir stiebiasi link Dievo. Saulės pašvaistės nudažo padūmavusius dangaus skliautus, tolumoje kaukia sirenos ir gaudžia miesto triukšmas. Niujorkas dovanoja tau visas galimybes, o, atvykęs europieti, ar kas tu bebūtum. Sustok, pasilik, tave priglaus ir pinigais pamaitins Amerika.

Žaidimas didžiuosiuose kanjonuose

Vienas, du, trys. Iškrenta tau trys. Vienas, du, trys. Iškrenta tau du. Klausaus, ką pasakysi tu. Misteris Džeksonas išmeta tris, ledi Džonson keturis. Ponai rūko jau po dešimtą cigarą ir nervingai šūkauja. Didžiuosiuose kanjonuose aš juntu laisvę. Ir pradedu šaukti: tegyvuoja Amerika! Tegyvuoja laisvė! Tegyvuoja demokratija! Tegyvuoja…

Ekonomikos augimas 1920-ųjų Švedijoje

Karui praūžus Europa atsigauna, prasideda pats ekonomikos augimas Švedijoje. Moterų teisių judėjimas, demokratija, religijos ir prietarų silpnėjimas, liberalizmo ir laisvos minties augimas. Europa nebenori naujo karo. Kyla Stockholmo didybė, kuriasi fabrikai, masinė industrija ateina ir į šiaurę. Šaltos žiemos kausto Švedijos žemę. Kaimai keliasi į miestus, visi masiškai skaito laikraščius ir keliasi į daugiabučius. Gyvenimas keičiasi.

Švedija sukūrė vieną stipriausių pasaulio ekonomikų ir tapo viena darbščiausių bei turtingiausių pasaulio valstybių. Užtikrinamas aukščiausio lygio pilietis sąmoningumas ir saugumas, gerovės valstybė, kuomet beveik nebelieka nusikaltimų, nes visiems visko ir taip užtenka. Švedija tampa viena saugiausių ir ramiausių pasaulio valstybių, tikras ramybės užutekis.

Tokia Švedijos stiprybė laikosi iki kokių 2000-ųjų metų ir vėliau, deja, ženkliai smunka, ypač po migrantų krizės 2014 metais, kuomet buvo įsileista virš milijono migrantų ir padaryta lemtingų klaidų. Dabar Švedija viena nesaugiausių Europos valstybių su daugybe nusikaltimų. Ypač pavojinga yra Malmėje, Rosengorde ir kituose priemiesčių rajonuose didmiesčiuose. Čia dažnai dega automobiliai, aidi riksmai, yra rajonų, į kuriuos bijo įžengti pati policija, nes yra iš karto apmėtoma akmenimis. Anksčiau švedai dar tikėjo, kad kitos tautos yra tokios pat sąmoningos ir tolerantiškos, draugiškos ir taikingos kaip jie…

Parašykite komentarą