Kiek arklių buvo suskaičiuota tvarte

Anądien tvarte buvo suskaičiuota daugybė arklių. Keli tūkstančiai ar ten šimtai ar tūkstančiai su šimtais. Ir visus šiuos arklius reikia išmaitinti. Arkliai kasdien suvalgo tūkstančius tonų avižų, kurios yra atgabenamos tūkstančiais dengtų vežimų. Tuos vežimus tempia dar tūkstančiai arklių ir vadelioja tūkstančiai vežėjų, todėl reikia maitinti ir visus juos. Jūs įsivaizduokite kiek kaštuoja toks visų arklių išlaikymas. Pinigėlis čia yra tikrai nemažas ir daug nubyra jo į arklių ėdesio lovius bei kanopų pasagtus.

Kiek vištų buvo suskaičiuota tvarte

Anądien tvarte buvo suskaičiuota daugybė vištų. Keli tūkstančiai, o gal net keliolika tūkstančių su dar keliais tūkstančiais ir šimtais. Tai ne juokas. Ar jūs juokiatės? Visas tas vištas reikia išmaitinti. Valgo jos, dėkui Dievui, nedaug. Tačiau pačių vištų yra tiek daug, kad ėdesio gaunasi tikrai nemažai, o viskam juk reikia pinigėlio. Vištos lesa grūdelius. Juos kasdien atveža dengtais vežimais koks šimtas arklių. Daug pinigėlio nubyra į vištų lesyklas, ne mažiau ir arkliams tenka.

Kiek kiaulių buvo suskaičiuota tvarte

Anądien tvarte buvo suskaičiuota daugybė kiaulių. Keli tūkstančiai riebių, aptukusių mėsinių kiaulių, kurioms reikia daug mėšlo ir atitinkamo išlaikymo, taipogi, penkių žvaigždučių viešbučio lygio maitinimo. Į lovius buvo sukrauta daug ėdesio, o ėsdamos visos kiaulės garsiai žviegė ir pjovėsi. Rezultate, viena kitą papjovė apie 100 kiaulių, kurios iš karto nukeliavo į mėsos cechą ir sumažėjo maitinimo išlaidos. Čia pat valgydamos kiaulės ir kakodavo, todėl ypatingai daug laiko ir išlaidų tekdavo tvarto valymui.

Kiek ožkelių buvo suskaičiuota tvarte

Tvarte buvo suskaičiuota daug ožkelių, vėliau jos paleistos į laukus bėgioti. Iš viso buvo paleistos 12 733 ožkelės. Dalį iš jų pasigrobė vilkai, kita dalis nukrito nuo stačių uolų šlaitų. Niekas nebegalėjo susigaudyti ir tiksliai suskaičiuoti kiek gyvų ožkų liko, nes skaitlius išties didelis, bet manoma, kad dar apie 10 000. Tos ožkos suniokojo laukus, juos ištrypė ir surupšnojo visą žolę, paversdamos gražias pievas dykynėmis.

Parašykite komentarą